Księgowość

Przez nasze wieloletnie doświadczenie swoje zadania realizujemy zgodnie z przepisami i wymaganiami formalnymi oraz merytorycznymi, dostosowując również się do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Kadry I Płace

rozliczenia pracowników wymagają specjalistycznych umiejętności i wiedzy bierzącej. Staje się to wyzwaniem w patrząc na częste zmiany przepisów i w firm, które zatrudniają wiele osób na różnych warunkach.

ZUS

Biuro Rachunkowe oferuje osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, spółkom jawnym, spółkom cywilnym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom partnerskim, spółkom komandytowym i spółkom akcyjnym, pełen zakres usług związanych z ZUS.

JPK

Jeśli boicie się Państwo elektronicznego przesyłania tzw. JPK-ów, kontroli podatkowych czy ogólnie zmian przepisów podatkowych, to zapraszamy do nas!

Doradztwo Podatkowe

Rozliczanie się z podatków oraz dokonywanie wpłat na konto urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jego niedopełnienie jest mocno karane. Prawidłowe rozliczanie należności wymaga doskonałej znajomości przepisów.

Sprawozdania Finansowe

Bilans. Rachunek zysków i strat. Informacje dodatkowe (wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz analizy, jak również objaśnienia). Zestawienie zmian w kapitale. Rachunek przepływów pieniężnych.

Zakładanie Działalności I Spółek

Rejestracja działalności gospodarczej to proces składający się z wielu etapów, wymagający działań w kwestii formalnej oraz prawnej. Najpierw należy wybrać formę prowadzenia działalności. Następnie dokonuje się rejestracji, aby firma zaczęła funkcjonować.

Pomoc W Uzyskiwaniu Finansowania

Z nami pozyskiwanie dotacji z UE jest proste i przyjemne Skomplikowane procedury, przepisy i inne zawiłości stojące murem przed uzyskaniem dofinansowania na Państwa działalność już nigdy nie będą stanowiły problemu. Z nami osiągniecie zamierzony sukces.